Vsebina prispevka

Celjski prispevek na mednarodnem posvetu Arhivska praksa 2011 v Tuzli

3. 10. 2011

Na 24. mednarodnem posvetovanju Arhivska praksa 2011, ki bo v Tuzli (BiH) potekalo 6. in 7. oktobra 2011 bo aktivno z referatom sodelovala tudi arhivistka mag. Metka Bukošek.

Z referatom o problemih zaščite arhivskega gradiva pravosodnih organov bo predstavila izkušnje in nakazala nekaj rešitev celjskega arhiva s tega področja.

Več o posvetovanju si lahko pogledate na spletni strani Arhiva Tuzlanskog kantona.
Iz programa konference je razvidno, da bodo svoje prispevke k tvormenu reševanju arhivske problematike predstavili številni strokovnjaki iz večine držav bivše Jugoslavije ter iz Madžarske.