Vsebina prispevka

Strokovno usposabljanje uslužbencev, ki delajo z dokumentarnim gradivom na področju vzgoje in izobraževanja

5. 9. 2011

V sredo, 28. septembra 2011, bomo v Zgodovinskem arhivu Celje izvedli poseben seminar za uslužbence, ki delajo z dokumentarnim gradivom pri javnopravnih osebah s področja vzgoje in izobraževanja.

Program seminarja bo posebej prilagojen zaposlenim v inštuticijah z omenjenega področja in se bo čim bolj poskušal prilagoditi konkretnim problemom, spremembam in načrtom, ki so tam vezani na procese dela z dokumentarnim in arhivskim gradivom.

V primeru večjega števila prijav se bo seminar izvedel tudi dan kasneje.

Podrobnosti v zvezi s pozivom, programom seminarja in prijavo si poglejte na tem mestu.

Če vas tozadevno zanima še kaj drugega, se na nas lahko obrnete preko telefona. Ne oklevajte, vprašajte.