Vsebina prispevka

Izjava za javnost ob menjavi direktorja Zgodovinskega arhiva Celje

22. 7. 2011

Z 21. julijem 2011 se je mag. Bojanu Cvelfarju iztekel mandat direktorja Zgodovinskega arhiva Celje, za vodjo celjskega arhiva pa je bil na podlagi razpisa Ministrstva za kulturo izbran dr. Borut Batagelj. Cvelfar, ki je arhiv vodil od leta 2001, je bil izbran za direktorja Zgodovinskega arhiva Ljubljana. Batagelj, ki je v Zgodovinskem arhivu Celje zaposlen od leta 2005, napoveduje, da bo arhiv še naprej tekoče in ažurno izvajal svoje osnovno poslanstvo vrednotenja, varovanja in čim bolj učinkovitega posredovanja informacij o arhivskem gradivu javnosti:

»Obenem si želim še bolj utrditi vlogo arhiva tako v strokovni srenji kot tudi v lokalnem okolju. Arhiv naj postane v javnosti še bolj prepoznaven ne le kot depo za spisovno arhivsko gradivo, ampak predvsem kot odprta inštitucija, ki ponuja javnosti kvalitetne informacije ter se tako skozi delovanje izkazuje kot varuh spomina, pravne varnosti in demokracije. Predvsem v zadnjih mesecih se je v zvezi z referendumom o dopolnilu arhivskega zakona ustvaril v javnosti povsem napačen vtis, da so arhivi institucije, ki hočejo javnosti nekaj prikriti. Prav nasprotno.«

Batagelj (levo) in Cvelfar (desno) med opravljanjem primopredaje (foto: Sherpa)

Kliping:
Večer
Radio Fantasy