Vsebina prispevka

Predstavitev Kronike srbske pravoslavne parohije v Arhivu Srbije v Beogradu

19. 5. 2010

V slavnostni dvorani Arhiva Srbije je v petek, 14. maja 2010 s pričetkom ob 12.00, potekala predstavitev knjige “Kronika srbske pravoslavne parohije v Celju”, ki je izšla v sodelovanju Arhiva Srbije in Zgodovinskega arhiva Celje. S tem dogodkom so se pričele slovesnosti ob 110. obletnici ustanovitve Arhiva Srbije, ki je bil ustanovljen prav na ta dan, 14. maja 1890.

O knjigi so spregovorili: dr. Miroslav Perišić (direktor Arhiva Srbije), mag. Bojan Cvelfar (direktor Zgodovinskega arhiva Celje), Milan Duduković (celjski paroh), prof. dr. Predrag Puzović (Teološka fakultetea Univerze v Beogradu) ter prof. dr. Jože Pirjevec (Fakulteta za humanistične vede Primorske univerze v Kopru ter dopisni član SAZU).

Dan prej, so predstavniki Zgodovinskega arhiva Celje obiskala Istorijski arhiv Požarevac, kjer so jim kolegice in kolegi, na čelu z direktorico mag. Jasmino Nikolić, pripravili prisrčen sprejem. Ogledali so si prostore arhiva ter razstavo o namestniku knezu Pavlu Karađorđeviću.