Vsebina prispevka

Predstavitev knjige “Izum smučarske tradicije: kulturna zgodovina smučanja na Slovenskem do leta 1941”

8. 4. 2010

Vljudno vabljeni na predstavitev knjižne novosti »Izum smučarske tradicije: kulturna zgodovina smučanja na Slovenskem do leta 1941«, ki bo v Zgodovinskem arhivu Celje, v sredo, 14. aprila 2010, ob 19h

Slovenci se pogosto označujejo kot smučarski narod. Vzrok temu zagotovo niso le sodobni uspehi naših smučark in smučarjev, ampak dejstvo, da se je smučanje s slovensko kulturo tesno prepletlo že veliko prej. Stereotip o smučarjih Slovencih je rezultat procesa, ki se je pričel s prizadevanji po gojenju smučarske kulture ob pojavu modernih športov na prelomu v 20. stoletje in se je z aktivnostmi, ki so kreirale (in tudi interpretirale) zgodovino smučanja že na predvečer druge vojne pokazal kot ena izmed značilnih slovenskih karakteristik. »Izum smučarske tradicije« podrobno raziskuje in oriše vzroke, ki so smučanje pripeljali v slovensko družbo ter se natančno ukvarja tudi s posledicami, ki jih je razvoj smučanja kot prostočasne dejavnosti povzročil. Knjiga na novo odkriva številne strukture in dogodke ter jih (pre)vrednoti, ne obravnava pa jih zgolj skozi slovenski prostor, ampak slednjega po vsebini raziskav pa tudi po kritični metodi dela uspešno umešča v širše okvire. Kulturna zgodovina smučanja na Slovenskem do leta 1941 je pri nas prva znanstvena monografija o zgodovini smučanja izpod peresa zgodovinarja.

Poleg avtorja dr. Boruta Batagelja bo znanstveno monografijo prestavil še prof. dr. Janez Cvirn.

vabilo izum celje