Vsebina prispevka

Vabilo na predstavitev dveh zanimivih knjižnih izdaj

27. 1. 2010

Zgodovinski arhiv Celje, Pokrajinski arhiv Maribor, Zgodovinski arhiv na Ptuju, Nadškofijski arhiv Maribor in Arhiv Republike Slovenije Vas  vabijo na predstavitev dveh zanimivih knjižnih izdaj:

“VODNIK PO URBARJIH IN URBARIALNIH REGISTRIH ŠTAJERSKIH ARHIVOV” in “VODNIK PO URBARJIH ARHIVA REPUBLIKE SLOVENIJE, 2. zvezek, Urbarji v upravnih in rodbinskih fondih ter v delu fonda Terezijanski kataster za Kranjsko”.

Obe novosti bo uvodoma predstavil doc. dr. Tone Ravnikar s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, spregovorili pa bodo tudi avtorji obeh del mag. Aleksander Žižek (Zgodovinski arhiv Celje), mag. Lilijana Urlep Naškofijski arhiv Maribor) , Mojca Horvat (Pokrajinski arhiv Maribor), Marija Hernja Masten (Zgodovinski arhiv na Ptuju) ter mag. Danijela Juričić Čargo in dr. Lilijana Žnidaršič Golec (Arhiv Republike Slovenije).

Predstavitev bo potekala v četrtek, 4. februarja 2010 s pričetkom ob 12. uri v prostorih Zgodovinskega arhiva Celje, Teharska cesta 1.