Vsebina prispevka

Strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom

23. 11. 2009

Zgodovinski arhivi Celje bo v ponedeljek 7. in četrtek 10. decembra 2009 organiziral  seminarja za strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom, predvsem za tiste uslužbence, ki so opravili preizkus do leta 2006, še po starem zakonu (Zakon o arhivskem gradivu in arhivih – ZAGA, Ur. l. RS 20/97) in bodo s tem izobraževanjem seznanjeni s spremembami in novostmi nove zakonodaje.

Program seminarja