Vsebina prispevka

Novinarska konferenca 07.10.2009 ob vzpostavitvi informacijskega sistema SIRA.net

12. 10. 2009

Velik pomen tega projekta se kaže v poenostavljenem delu za arhivske strokovnjake. Hkrati to pomeni spremenjen način dela. Dodatna kvaliteta, ki smo jo s tem dosegli, je poenotenje načina dela v vseh štirih arhivih, seveda z upoštevanjem vseh relevantnih mednarodnih standardov in medsebojnih dogovorov, za katere smo se zavezali, da jih bomo vsi spoštovali.

Po drugi strani pa ta nov način dela predstavlja predvsem spodobno in sodobno uporabo zainteresirane strokovne in laične javnosti, kar je pri vsem tem tudi najpomembnejše. Naša naloga namreč je, da našim uporabnikom čim bolj približamo arhivsko gradivo, ki ga hranimo, pa naj gre za uporabnike v upravne namene, ali pa tiste za znanstveno-raziskovalne namene. Namreč sistem funkcionira kot sodobna baza podatkov, po kateri se lahko išče na več v svetu že uveljavljenih načinov. Zadetki bodo seveda odvisni od kvalitete vnesenih podatkov, zato smo se odločili, da bo naša baza rasla počasi, a zanesljivo in korektno. Dodajali bomo tudi ustrezne kontekstne podatke, da teh uporabniku ne bo potrebno iskati pri drugih virih. Torej, odločili smo se, da bomo dali kvaliteti prednost pred kvantiteto.

Tudi zato za enkrat baza še ni dostopna preko spletnih strani, saj moramo najprej vanjo prenesti podatke iz starih podatkovnih zbirk. Nekatere med njimi bomo morali tudi dopolniti ali popraviti. Zagotovo pa bo preko spletnih strani vseh štirih arhivov dostop do baze omogočen najkasneje do konca leta, to lahko obljubimo. Kakor trenutno kaže, pa se nam naj bi z novim letom pridružila še preostala dva slovenska arhiva, Pokrajinski arhiv Nova Gorica in Zgodovinski arhiv Ljubljana.

Predsednik sveta VISRAS

mag. Bojan Cvelfar