Vsebina prispevka

Kranjski deželni privilegiji 1338 – 1736

24. 4. 2009

Stanovske listine so bile izvorno del arhiva kranjskih deželnih stanov. Posebej dragocen del stanovskih listin so plemiški in deželni privilegiji – deželni ročini. Deželni ročini so prepisi starih privilegijev, ki so tvorili deželno stanovsko ustavo in  k spoštovanju katerih se je pri dednem poklonu zavezal vsakokratni deželni knez ter jih nato potrdil tudi v pisni obliki.

Na razstavi si lahko ogledate poleg originalnih dokumentov v vitrinah tudi bogato opremljene razstavne panoje, ki s svojimi vsebinsko zaokroženimi zgodbami dopolnjujejo žlahtno pripoved per gamentov.
 
Razstavo si lahko ogledate do 30. septembra 2009 v razstavnem prostoru Zgodovinskega arhiva Celje, od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro.

Utrinki iz otvoritve