Vsebina prispevka

Seminar za delavce, ki delajo z dokumentarnim gradivom organov javne uprave

8. 10. 2008

Zgodovinski arhiv Celje bo 23. oktobra 2008 organiziral seminar za delavce, ki delajo z dokumentarnim gradivom organov javne uprave (upravne enote, občine, šole, …). Glavni poudarek tokratnega seminarja bodo roki hranjenja dokumentarnega gradiva, ki se nahaja v Enotnem načrtu klasifikacijskih znakov z roki hrambe za državne upravne organe in lokalne skupnosti v Republiki Sloveniji.

Slušatelji bodo seznanjeni s konkretnimi minimalni roki hranjenja dokumentarnega gradiva, izraženih v letih, glede na predpisane roke hranjenja in potrebe poslovanja organov, z določbami o trajnem dokumentarnem gradivu oziroma časovno opredeljenih rokih hranjenja trajnega dokumentarnega gradiva, ko prenehajo vsi njegovi pravni ter dejanski učinki, ter konkretni predlog določitve arhivskega gradiva, ki ima trajni pomen za zgodovino, druge znanosti ali kulturo ter trajni pravni interes pravnih in fizični oseb v skladu s strokovnimi navodili pristojnih arhivov.

Program

Prijavnica