Vsebina prispevka

Žička kartuzija v rokopisih in listinah

1. 6. 2007

Žička kartuzija je najstarejši samostan zunaj matičnega romanskega območja. Kmalu si je pridobil velik ogled in tako prevzel skrb za ustanovitev novih hčerinskih samostanov, za vzgojo bodočih priorjev in menihov, poskrbeti pa je moral za osnovne knjige v knjižnicah teh kartuzij.Ko je prišlo do razcepa kartuzijanskega reda na dve veji, se je Žička kartuzija prva postavila na stran rimskega papeža, ki je zato prenel sedež generalnega priorja vsega kartuzijanskega reda v njemu zvesto Žičko kartuzijo.V Žički kartuziji je bilo središče kartuzijanskega reda rimske obedience vse do 1410, ko se je red ponovno poenotil.

Avtorica razstave: dr. Nataša Golob Razstavo si lahko ogledate do 30. septembra 2007, v razstavnem prostoru Zgodovinskega arhiva Celje, vsak delavnik med 8.00 in 14.00 uro.