Vsebina prispevka

Kult(ur)na posojilnica

1. 2. 2019

»Tak je bil tedaj naš včerajšnji dan v Celju. Lep je bil in upanje budi, da bo nova dvorana ob božji pomoči postala najvažnejše celjsko kulturno torišče.« (Slovenec, 21. 10. 1930)

Ob slovenskem kulturnem prazniku 2019 predstavljamo novo monografijo Kult(ur)na posojilnica. Povod za nastanek knjige, ki obravnava dediščino in potencial ene najbolj prepoznavnih stavb v Celju Ljudske posojilnice, je Evropsko leto kulturne dediščine (2018). Monografija v svoji strukturi odraža vse štiri cilje izvajanja pobud leta Evropske kulturne dediščine: vključevanje, trajnost, zaščito in inovacije. S tem pravzaprav zaokrožujemo medsebojno dobro sodelovanje med različnimi akterji na polju kulture v Celju. V knjigi tako objavljamo in združujemo arhivsko gradivo, ki je lahko osnova za vse nadaljnje načrte ali spomine, obravnavamo stavbno dediščino z vidika konservatorske stroke, povzemamo preteklost, se dotikamo aktualne kino dejavnosti, kot tudi opozarjamo na pomen slednje za mesto ter obenem odpiramo oziroma ponujamo v razmislek možnost, da bi se tudi v prihodnje ta imenitna stavba koristila v namene kulturne dejavnosti kot ene od temeljnih mestotvornih vsebin. Pravzaprav je ta zadnji del hkrati mogoče razumeti tudi kot odziv sodelujočih na aktualno stanje, ko je del stavbe prazen ter s tem ogroža obstoj, obenem pa izgublja potencial, ki ga za mesto ima to prepoznavno poslopje.

Knjigo, ki je izšla v založništvu Zgodovinskega arhiva Celje, so sooblikovali: dr. Borut Batagelj (Zgodovinski arhiv Celje), Urška Todosovska Šmajdek (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje), dr. Matic Majcen (filmski kritik), Borut Kramer in Samo Seničar (Društvo za ustvarjalnost Filter) ter Matija Kovač (zgradbazamisli in Hiša kulture Celje).

Vabljeni na predstavitev monografije, ki bo v sredo, 6. 2. 2019, ob 11:30 v kavarni Mestnega kina Metropol.

Utrinki s predstavitve:

Kazalo knjige (pdf)