Vsebina prispevka

Posilstva v času prve vojne

27. 8. 2018

Zgodovinsko društvo Celje vabi na predstavitev prve številke že 25. letnika revije Zgodovina za vse, ki bo v Zgodovinskem arhivu Celje v četrtek, 30. avgusta 2018, ob 12. uri. Predstavitvi bo sledilo predavanje na temo ene od objavljenih razprav. Raziskovalka z Inštituta za novejšo zgodovino dr. Meta Remec bo predstavila doslej v našem okolju manj poznano in zelo pretresljivo vsebino, ki se veže na fenomen posilstev in spolnega nasilja med prvo svetovno vojno. Avtorica se osredotoča se na primerjavo razmer na območji Furlanije in Galicije, z razmerami na balkanskem območju, kjer je bilo nasilje nad ženskami načrtno vodeno. Posilstva so bila del vojaške strategije z namenom demoralizacije civilnega prebivalstva, saj niso prizadela le žensk, temveč celotne skupnosti. Prispevek se opira predvsem na poročila švicarskega kriminologa Rodolpha Archibalda Reissa, ki je na pobudo srbske vlade popisoval vojne zločine nad srbskim prebivalstvom ter na poročila o nasilju nad civilnim italijanskim prebivalstvom.

Revija Zgodovina za vse sicer prinaša skozi redne rubrike plejado tematik, ki se skozi razprave dotikajo zelo raznolikih in zanimivih vsebin, od raziskav plesne kulture in političnega katolicizma na podeželju na prehodu v 20. stoletje, do razgrnitve tragične osebne življenjske usode prišlekov v našem okolju v kontekstu posledic prve vojne, prinaša pa tudi pregled nad objavo virov, ki se nanašajo na zgodovino vinogradništva in vinarstva, objavljen je tudi en spominski zapis, pregled danes globalnega športnega gibanja z začetki v Celju ter objava nekaj odzivov s svežega knjižnega trga…