Vsebina prispevka

“Najboljša je pač voda”: Zgodovina za vse 2014/1

26. 8. 2014

V Zgodovinskem arhivu Celje je bila v četrtek, 28. 8. 2014, ob 12 uri predstavitev nove številke revije Zgodovina za vse, ki jo Zgodovinsko društvo Celje izdaja že od leta 1994. Predstavitvi prve števlke letnika 2014 je  sledilo predavanje Matica Batiča z naslovom “Najboljša je pač voda”: protialkoholno gibanje na Slovenskem v luči revije Piščalka in društva Abstinent.

Alkoholizem sodi med najbolj pereče socialne probleme 19. stoletja. Boj sta mu najprej napovedali katoliška Cerkev in meščanska morala, konec 19. stoletja pa se je uveljavil drugačen, znanstven pogled, ki je alkoholizem razumel kot bolezen, alkohol pa kot strup. To novo razumevanje je imelo velik vpliv tudi na sočasno protialkoholno gibanje, ki je v veliki meri opustilo zavzemanje za zmernost in začelo propagirati popolno abstinenco. Na Slovenskem se je nov pogled na alkohol in problem alkoholizma uveljavil v prvih letih 20. stoletja; leta 1905 je v Celju začela izhajati revija Piščalka, ki je alkoholizem obravnavala z znanstvenega vidika. Propagirala je popolno odpoved uživanja vseh alkoholnih pijač, alkohol pa razglasila za strup. Njeni moderni pogledi so zadeli ob odpor konservativnih elementov v katoliški Cerkvi. Načrti takratnih slovenskih protialkoholnih borcev, med katerimi so še vedno prevladovali duhovniki, po ustanovitvi široke mreže protialkoholnih gibanj se niso uresničili, ustanovljeno je bilo le društvo Abstinent. Kljub zavzetemu delovanju pa pravih uspehov ni bilo. Zaradi finančnih težav je Piščalka prenehala izhajati že leta 1906.