Učna ura za šolarje

V Zgodovinskem arhivu Celje izvajamo za osnovnošolske in srednješolske skupine naslednje programe:

Za srednješolce:

 • Arhivi – varuhi kulturne dediščine
 • Cehi
 • Oblike in razširjenost slovenskih osebnih imen
 • Podoba Celja nekoč in danes
 • Vsakdan v Celju v času prve svetovne vojne
 • Pravosodni organi in njihovo arhivsko gradivo
 • Sejmi, gospodarske in obrtne razstave v 19. in prvi polovici 20. stoletja
 • Učna ura za dijake 3. letnika Poslovno komercialne šole, smer poslovni tajnik (blok ura)

Za osnovnošolce:

 • Šolska učna ura v arhivu-predstavitev arhiva in njegove dejavnosti
 • Cehi – dopolnilna učna ura o obrti in življenju v mestih

Ustvarjalne arhivske delavnice (tudi za srednješolce):

 • Cehi

Informacije: bojana.aristovnik@zac.si  tel.: 03 4287 661