Vino na meji / Vino na granici

20,00 

Publikacija predstavi bogato in slabo poznano arhivsko gradivo, ki ga hranijo partnerski trije hrvaški državni arhivi in trije slovenski regionalni arhivi. Skozi inovativen pristop obravnave obmejnega prostora kot ene teritorialne celote, se skozi poglavja nizajo tematike, ki obravnavajo področja od obdelave zemlje, vinogradov, kletarjenja do prodaje, konzuma vina in protialkoholnega gibanja.

Kategorija:

Dodatne informacije

Fizični opis

144 strani, slikovne priloge

Uredila

dr. Borut Batagelj, Ana Tuk

Leto

2022

Založništvo

Celje : Zgodovinski arhiv (ZAC) ; Maribor : Pokrajinski arhiv (PAM) ; Ptuj : Zgodovinski arhiv na Ptuju (ZAP) ; Štrigova : Državni arhiv za Međimurje (DAM) ; Varaždin : Državni arhiv (DAVŽ) ; Zagreb : Državni arhiv (DAZG)

ISBN

978-961-6448-55-0

COBISS.SI-ID

105102339