Izobraževanje – priprava na preizkus strokovne usposobljenosti