Vsebina prispevka

Romarske, spominske in svetniške podobice

20. 6. 2024

V krščanskem okolju je podobica manjši kos papirja z natisnjeno nabožno sliko in besedilom. Poznane so vsaj že iz 14. stol., ko so jih romarji dobivali na romanjih in prinašali domov za spomin. Poleg teh – romarskih – so se kasneje pojavile tudi spominske in svetniške podobice. Prve so izdajali ob godu, krstu, smrti, birmi, poroki ali počastitvi kakšnih drugih slovesnosti, ob novi maši ali obletnicah mašništva…, druge so prinašale podobe svetnikov. Prednja stran podobice je nosila sliko, zadnja stran priložnostni zapis, neredke so zadaj bile prazne. Na njeno hrbtno stran so ljudje velikokrat naredili zabeležko, od koga ali od kod je izvirala. Ljudje so podobice zbirali, krožile so tudi kot darilo. 

Danes so podobice predmet znanstvenega raziskovanja, saj so s prikazom npr. nekdanjega stanja samostanov ali cerkva dober kulturnozgodovinski vir.

V Zgodovinskem arhivu Celje jih hranimo v nekaterih osebnih fondih in v različnih zbirkah.

Primeri romarskih podobic

Primeri spominskih podobic

Primeri svetniških podobic