Vsebina prispevka

Bojan Himmelreich prejemnik Priznanja celjske zvezde

22. 1. 2024

Ob Slovenskem kulturnem prazniku v Celju vsako leto razglasijo prejemnike Priznanja celjske zvezde. Letos bo na osrednji občinski kulturni proslavi 6. februarja 2023 v Narodnem domu prejel priznanje naš sodelavec, arhivski svetnik, dr. Bojan Himmelreich. Himmelreich bo prejel priznanje za dosežke v preteklih dveh letih, ob letošnjih prejemnikih pa izpostavimo in čestitamo še prejemniku Priznanja celjske zvezde za življenjsko delo, katerega prejme gledališki igralec Bojanu Umek ter prejemnici priznanja za dosežke v preteklih dveh letih pesnici in dramaturginji Katji Gorečan. Priznanja celjske zvezde za dosežke na področju kulture se podeljujejo od leta 2017 v imenu kolegija direktorjev javnih kulturnih zavodov v Mestni občini Celje, Zveze kulturnih društev Celje in Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območne izpostave Celje.

Dr. Bojan Himmelreich se je leta 1989 zaposlil kot arhivist v Zgodovinskem arhivu Celje. Pred nalogami, ki jih opravlja zdaj, je delal z gradivom upravnih, sodnih in gospodarskih fondov iz časa Avstro-Ogrske, predvojne Jugoslavije, okupacije in povojne Jugoslavije ter z gradivom družbenopolitičnih organizacij. To mu je bilo temelj za objavljanje virov in pisanje zgodovinskih publikacij. Zaključil je magistrski študij z naslovom Organizacija prehrane v Celju v času vojne: primerjava med I. in II. svetovno vojno, ki je dostopna v monografiji Namesto žemlje črni kruh, na to razširjeno temo pa je kasneje dokončal tudi doktorski študij, katerega rezultati so dostopni v znanstveni monografiji Pike, špekulanti in Trumanova jajca : preskrba prebivalstva Slovenije z blagom široke potrošnje v letih 1945-1953. V Zgodovinskem arhivu Celje Himmelreich vodi oddelek za gradivo ustvarjalcev s področja kulture, znanosti, športa, društev, osebnih in družinskih fondov ter zbirk arhivskega gradiva; do nedavnega pa je vodil tudi Medarhivsko delovno skupino pri Arhivu Republike Slovenije za gradivo ustvarjalcev s področja kulture in znanosti. Sodeluje pri izobraževanju uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom, opravlja pa tudi pedagoško delo s šolskimi skupinami in mentorji. S svojim raziskovalnim delom je že večkrat prispeval k razumevanju in ohranjanju celjske zgodovine, v zadnjih dveh letih pa izstopata predvsem dva njegova projekta, in sicer pregledna razstava z naslovom Je bilo v Celju dovolj mostov? in razstava z naslovom Filatelija v arhivih, arhivi v filateliji ob 100-letnici filatelije v Celju. V prvi je na sistematičen, pregleden in vizualno zanimiv način predstavil zgodovino gradnje mostov in brvi v Celju od sredine 19. stoletja do danes. Razstava je bila pospremljena tudi z istoimensko monografijo, v kateri so ob posameznih mostovih, prikazana tudi ozadja njihovih nastankov. Omenjeni so graditelji in načini gradnje, opisan pa je tudi praktičen vpliv njihovega obstoja. V njej je objavljeno 160 različnih virov. Kot so zemljevidi, vedute, fotografije, razglednic, dopisi, komentarji, risbe, načrti idr. Tako lahko govorimo o obsežni, izjemno bogato opremljeni znanstveni publikaciji, ki jo zaznamuje natančno, strokovno in analitično zavzeto delo avtorja. Na drugi, filatelistični razstavi, pa so bili sistematično predstavljeni trije sklopi, in sicer delovanje filatelistov v Celju od nastanka društva dalje, filatelistično gradivo, ki se hrani v različnih arhivskih fondih, tretji del pa je bil posvečen zbirki materialov, ki so jih izdale poštne uprave po svetu na temo arhivistike. Razstavi sta poželi izjemno zanimanje strokovne in laične javnosti ter zagotovo pomenita enega od presežkov na tem področju v zadnjih dveh letih. Zato komisija za podelitev Priznanj celjske zvezde meni, da si dr. Bojan Himmelreich nedvomno zasluži priznanje za dosežke v tem obdobju.

dr, Bojan Himmelreich