Vsebina prispevka

Dopolnilno strokovno izobraževanje (19. 09. 2023)

22. 6. 2023

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Ur. list RS, št. 30/2006, 51/2014) in v skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. list RS, št, 66/2016) bomo v  Zgodovinskem arhivu Celje organizirali dopolnilno strokovno izobraževanje za uslužbence javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom z naslovom:

Pravilna ureditev in arhiviranje dokumentacije v kadrovski službi

Predavateljica Andreja Samec Koderman bo predstavila zakonske podlage za nastanek in hrambo dokumentov, ki dokazujejo določene kadrovske postopke, ki jih pogosto preverja tudi inšpektor za delo. Predavateljica bo izpostavila tudi novosti, ki jih prinaša Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS, št. 50/2023), ki se začne uporabljati novembra 2023.

Strokovno usposabljanje je namenjeno uslužbencem, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom in želijo nadgraditi in dopolniti svoje znanje. Navedeni pravilnik o strokovni usposobljenosti določa, da mora oseba, ki je uspešno opravila preizkus strokovne usposobljenosti, strokovno znanje s področij iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika redno dopolnjevati in obnavljati, kar se preverja na vsaka tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti. Udeleženci strokovnega usposabljanja bodo dobili potrdilo o rednem dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja.

Izobraževanje bo izvedeno v torek, 19. septembra 2023 preko spletne aplikacije ZOOM.

Prijave sprejemamo do petka, 8. septembra 2023, oz. do zapolnitve mest.

Vse podrobnosti o načinu izvedbe, programu  in prijavi najdete v dopisu.

Prijave zbiramo preko e-prijavnice.