Vsebina prispevka

Štore v dokumentih najprej virtualno

15. 3. 2023

Občina Štore in Zgodovinski arhiv Celje predstavljata javnosti nov projekt. Na portalu virutalni.zac.si je javnosti dostopna na ogled razstava: Štore v dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje.

Četrta iz serije razstav »Arhiv v regiji« v ospredje postavlja izbor gradiva vezanega na Štore, ki ga hrani v različnih fondih in zbirkah Zgodovinski arhiv Celje. Gradivo je izbrala in tematsko opremila arhivska svetovalka Sonja Jazbec.

Razstava na 12 panojih v izboru 67 kosov gradiva odseva značilnosti, spremembe in zanimivosti iz zgodovine kraja. Najstarejši dokument na razstavi predstavlja spis in načrt  gradnje mlina v Štorah in sega v leto 1856. Iz 19. stoletja so prikazani še načrti gradnje hiš in delavskih stanovanj Železarne Štore. Prikazane so še fotografije prostorov železarne in razni projekti, ki so se odvijali predvsem po zaslugi železarne (gradnja ceste na Svetino, gradnja stanovanjskega naselja Lipa, gradnja osnovne šole, kulturnega doma, zdravstvene postaje). Po zaslugi železarne so se v Štorah ustanovila številna društva, katerih  dokumenti so prav tako del razstave, kot zanimivost pa objavljamo še cenik kruha in moke za leto 1960.

Predstavljena razstava je prvi primer razstave, ki jo Zgodovinski arhiv Celje daje najprej na vpogled preko svojega portala virtualni.zac.si. Prvenstveno je bila pot objav na omenjeni portal doslej ravno obratna, saj so tam že dostopne razstave, ki so bile prvotno javnosti najprej predstavljene v fizični obliki v razstavišču arhiva ali na različnih lokacijah na prostem.

Občina Štore napoveduje, da bo razstava v fizični obliki na posebnih panojih in v izvirnem ambientu nastanka štorovskih dokumentov predstavljena javnosti v maju 2023, v času obeleževanj občinskega praznika.


Virutalna razstava je dostopna preko klika na zaslonski zajem s portala virtualni.zac.si