Vsebina prispevka

Obračun pogrebnih stroškov Josefa Bračiča

25. 8. 2020

V rubriki Iz hiše pisanih spominov razkrivamo nov dokument: Obračun pogrebnih stroškov za upokojenega postajenačelnika Josefa Bračiča, umrlega 18. junija 1908. (SI_ZAC/1228 Pogrebni zavod Celje, sig. 4)

Objavo zanimivega dokumenta dopolnjujemo s spodnjim transkriptom in prevodom, ki ga je opravil dr. Aleksander Žižek

OpraviloKronHelerjev
Umivanje in oblačenje umrlega6 
Čevlji in sveča za v roke3 
Oblačenje sobe v blago II. razreda30 
Mrtvaški oder I. razreda30 
Baldahin10 
Cvetlični okras10 
Krsta in pripadajoča oprema (Urschko)7550
8 velikih svečnikov s svečami po 2 K16 
2 mala svečnika s svečami po 1 K2 
4 rezervne sveče po 0,50 K2 
2 nosača za polaganje na mrtvaški oder po 3 K6 
Voz I. razreda60 
9 nosačev po 5 K45 
Pajčolan za križ I. raz.150
Voz za vence20 
Smrtovnica in mrliški ogled4 
Družinski grob 4,5 m z izkopom124 
7 landauerjev (štirisedežnih kočij z zložljivo streho – za žalujoče)28 
4 enovprežni vozovi po 3 K12 
1 bedenje (ob mrtvaškem odru)8 
8 latern po 0,80 K640
Sveče za duhovnike250
Zvonjenje na pokopališču 40
Pristojbina za komisarja12 
Račun tiskarne56 
Taksa 10
Skupaj57040

Z objavo arhivskega gradiva napovedujemo nov projekt: Memento mori: Smrt in odnos do nje v arhivskem gradivu. Razstavo in katalog boste podrobneje spoznali v jeseni 2020.